Σε ολόκληρη την Ε.Ε. έχουν επιλεγεί οκτώ χώροι για κέντρα υπερυπολογιστικής, τα οποία θα φιλοξενήσουν τους πρώτους ευρωπαϊκούς υπερυπολογιστές. Θα υποστηρίξουν τους ερευνητές, τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης στην ανάπτυξη νέων εφαρμογών σε ευρύ φάσμα τομέων, από τον σχεδιασμό φαρμάκων και νέων υλικών έως την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Σε ένα σημαντικό βήμα για να καταστεί η Ευρώπη κορυφαία περιοχή υπερυπολογιστικής σε παγκόσμιο επίπεδο, η Κοινή Επιχείρηση Ευρωπαϊκής Υπολογιστικής Υψηλών Επιδόσεων — EuroHPC επέλεξε 8 χώρους για κέντρα υπερυπολογιστικής σε 8 διαφορετικά κράτη μέλη για να φιλοξενήσουν τις νέες υπολογιστικές μηχανές υψηλών επιδόσεων.

Οι χώροι υποδοχής θα βρίσκονται στη Σόφια (Βουλγαρία), στη Βαρκελώνη (Ισπανία), στη Μπολόνια (Ιταλία) στο Bissen (Λουξεμβούργο), στο Minho (Πορτογαλία), στο Μάριμπορ (Σλοβενία), στην Ostrava (Τσεχία) και στο Kajaani (Φινλανδία). Θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη σημαντικών εφαρμογών σε τομείς όπως η εξατομικευμένη ιατρική, ο σχεδιασμός φαρμάκων και υλικών, η βιολογική μηχανική, η πρόγνωση του καιρού και η κλιματική αλλαγή.

Συνολικά, τα κέντρα θα τελούν υπό τη διαχείριση κοινοπραξιών στις οποίες μετέχουν 19 εκ των 28 χωρών που συμμετέχουν στην κοινή επιχείρηση. Μαζί με τα κονδύλια της ΕΕ, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 840 εκατ. ευρώ. Οι ακριβείς ρυθμίσεις χρηματοδότησης των νέων υπερυπολογιστών θα αποτυπωθούν στις συμφωνίες υποδοχής που θα υπογραφούν σύντομα.

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά κ. Άντρους Άνσιπ, δήλωσε:

«Οι χώροι αυτοί θα δώσουν στους ερευνητές μας πρόσβαση σε υπερυπολογιστές παγκόσμιας κλάσης, έναν στρατηγικό πόρο για το μέλλον της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Οι ερευνητές θα έχουν τη δυνατότητα να επεξεργάζονται τα δεδομένα τους εντός της ΕΕ και όχι έξω από αυτήν. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προκειμένου η Ευρώπη να κατακτήσει το επόμενο επίπεδο υπολογιστικής δυναμικότητας· θα μας βοηθήσει να σημειώσουμε πρόοδο στις μελλοντοστραφείς τεχνολογίες, όπως το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική και η ανάλυση δεδομένων

Ο Επίτροπος Προϋπολογισμού και Ανθρωπίνων Πόρων κ. Γκίντερ Έτινγκερ δήλωσε:

«Η πρωτοβουλία καταδεικνύει πώς οι κοινές επενδύσεις από την Ε.Ε. και τα κράτη μέλη της προς στήριξη ενός κοινού στόχου μπορούν να βοηθήσουν την Ευρώπη να καταστεί πρωτοπόρος σε έναν τομέα υψηλής τεχνολογίας, προσφέροντας σημαντικά οφέλη σε όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης.

Αναμένουμε πλέον τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ε.Ε. και το πρόγραμμα μας για την Ψηφιακή Ευρώπη, μέσω του οποίου προτείναμε σημαντικό ποσό επενδύσεων για την ανάπτυξη υποδομής υπερυπολογιστικής και δεδομένων παγκόσμιας κλάσης

Η Επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ προσέθεσε τα εξής:

«Η Κοινή Επιχείρηση Ευρωπαϊκής Υπολογιστικής Υψηλών Επιδόσεων αποτελεί καλό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι χώρες Ε.Ε. μπορούν να συνεργαστούν για να προωθήσουν την καινοτομία και να συμμετάσχουν στον παγκόσμιο ανταγωνισμό σε αυτές τις εξαιρετικά στρατηγικής σημασίας τεχνολογίες.

Είμαι πεπεισμένη ότι οι νέοι υπερυπολογιστές που θα φιλοξενηθούν σε αυτούς τους χώρους θα δώσουν ώθηση στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στον ψηφιακό τομέα. Έχουμε αποδείξει την ισχύ της ευρωπαϊκής προσέγγισης, η οποία θα αποφέρει απτά οφέλη στους πολίτες μας και θα βοηθήσει τις ΜΜΕ μας

Στον σημερινό κόσμο, οι υπολογιστικές ικανότητες υψηλών επιδόσεων έχουν ζωτική σημασία για τη δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας, αλλά και για τη στρατηγική αυτονομία και την καινοτομία σε κάθε τομέα.

Το φάσμα εφαρμογών της υπερυπολογιστικής είναι τεράστιο. Μπορεί, για παράδειγμα, να προβλέψει την εξέλιξη τοπικών και περιφερειακών καιρικών τάσεων καθώς και το μέγεθος και την πορεία καταιγίδων και πλημμυρών, καθιστώντας δυνατή την ενεργοποίηση συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης για ακραία καιρικά φαινόμενα.

Χρησιμοποιείται επίσης για τον σχεδιασμό νέων φαρμάκων, με την επίλυση σύνθετων εξισώσεων φυσικής που μοντελοποιούν τις μοριακές διαδικασίες και τις αλληλεπιδράσεις ενός νέου φαρμάκου με τους ανθρώπινους ιστούς.

Η βιομηχανία των αερομεταφορών και η αυτοκινητοβιομηχανία χρησιμοποιούν επίσης υπερυπολογιστές για να πραγματοποιούν πολύπλοκες προσομοιώσεις και να διενεργούν δοκιμές σε μεμονωμένα εξαρτήματα και ολόκληρα αεροπλάνα και αυτοκίνητα.

Επιπλέον, δεδομένου ότι έχουν ζωτική σημασία για τις προσομοιώσεις μεγάλης κλίμακας και για την ανάλυση δεδομένων, οι υπερυπολογιστές αποτελούν εξαιρετικά σημαντική συνιστώσα της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης και θα ενισχύσουν περαιτέρω την Ευρώπη στους τομείς της κυβερνοασφάλειας και του blockchain (τεχνολογία αλυσίδας συστοιχιών).

ypodomes.com