Με Κοινή Υπουργική Απόφαση εγκρίθηκε το πρόγραμμα οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων, που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας (διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες επεμβάσεις).

Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται: Οι επείγουσες παρεμβάσεις εξάλειψης των ασθενειών των ζώων, όπως αυτές καθορίζονται από τις ισχύουσες εθνικές και ενωσιακές κτηνιατρικές διατάξεις, ως ακολούθως: του αφθώδους πυρετού όλων των ευαίσθητων ειδών ζώων, της πανώλης των βοοειδών, της πανώλης των μικρών μηρυκαστικών, του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου, της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, του πυρετού της κοιλάδας του Rift, της λοιμώδους οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών, της λοιμώδους πλευροπνευμονίας των βοοειδών, της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, της κλασσικής πανώλης των χοίρων, της επιζωοτικής αιμορραγικής νόσου των ελαφιών, της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων, της ασθένειας Teschen των χοίρων, της γρίπης των πτηνών, της ψευδοπανώλης των πτηνών, της επιζωοτικής αιμοποιητικής νέκρωσης των ιχθύων (EHN), της λοίμωξης από Bonamia exitiosa των δίθυρων μαλακίων, της λοίμωξης από Perkinsus marinus των δίθυρων μαλακίων, της λοίμωξης από Mikrocytos mackini των δίθυρων μαλακίων, του συνδρόμου Taura των καρκινοειδών, της νόσου (συνδρόμου) της κίτρινης κεφαλής των καρκινοειδών, της παρασιτικής προσβολής των μελισσοσμηνών από τα ακάρεα του γένους Tropilaelaps spp., της παρασιτικής προσβολής των μελισσοσμηνών από το μικρό κάνθαρο των κυψελών Αethina tumida, της λύσσας, της ιογενούς αιμορραγικής σηψαιμίας των ιχθύων (VHS), της λοιμώδους αιμοποιητικής νέκρωσης των ιχθύων (IHN), της λοιμώδους αναιμίας του σολομού (ISA), της λοίμωξης από ερπητοϊό των κυπρίνων (KHV), της λοίμωξης από Bonamia ostrea των δίθυρων μαλακίων, της λοίμωξης από Marteilia refrigens των δίθυρων μαλακίων, του συνδρόμου των λευκών κηλίδων των καρκινοειδών, της φυσαλιδώδους στοματίτιδας, της πανώλης (αφρικανική πανώλη) των ιπποειδών.

Δε χορηγείται καμία μεμονωμένη αποζημίωση/ενίσχυση, όταν διαπιστώνεται ότι η ασθένεια των ζώων προκλήθηκε εσκεμμένα ή από αμέλεια του δικαιούχου συμπεριλαμβανομένου της άρνησης ή της μη συνεργασίας στην διενέργεια εμβολιασμών.

Σε κάθε περίπτωση, η αποζημίωση/ενίσχυση και κάθε άλλη πληρωμή που εισπράττεται από τον δικαιούχο, συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων/ενισχύσεων βάσει άλλων εθνικών ή ενωσιακών μέτρων ή ασφαλιστηρίων συμβολαίων για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, αφορούν στο 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ εδώ.