Ο Οίκος θεωρεί θετικό βήμα την προκαταρκτική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και δανειστών, αλλά θεωρεί κίνδυνο για την ορθή εφαρμογή του προγράμματος λόγω πολιτικών και κοινωνικών αντιδράσεων 

Ως θετικό βήμα χαρακτηρίζει την προκαταρκτική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και πιστωτών ο οίκος αξιολόγησης Fitch, το οποίο μπορεί να οδηγήσει στο κλείσιμο της β’ αξιολόγησης και ως εκ τούτου να δώσει τη δυνατότητα στη χώρα να αποπληρώσει χωρίς προβλήματα τις δανειακές της υποχρεώσεις τον Ιούλιο.

Παράλληλα η εν λόγω συμφωνία αποτελεί προαπαιτούμενο προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για τα μακροπρόθεσμα μέτρα αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους, αν και το αποτέλεσμα της όλης διαδικασίας είναι αβέβαιο, ενώ άγνωστος παραμένει ο χρόνος ολοκλήρωσής της.

Ο οίκος αναφέρεται στο report του για την Ελλάδα στα επιμέρους σημεία της προκαταρκτικής συμφωνίας, δίνοντας έμφαση σε αυτά που αφορούν την περικοπή συντάξεων και την αύξηση των φόρων αλλά και τις μεταρρυθμίσεις σε αγορά ενέργειας και εργασίας.

Παράλληλα διατηρεί την αξιολόγηση CCC για την Ελλάδα, προσθέτοντας, όμως, ότι εξαιτίας τόσο πολιτικών όσο και κοινωνικών αντιδράσεων ο κίνδυνος μη ορθής εφαρμογής του προγράμματος είναι ακόμη υψηλός.

Πάντως εκτιμά ότι οι βουλευτές της κυβερνητικής πλευράς θα ψηφίσουν τη συμφωνία και όλα τα μέτρα που αυτή φέρει.

Σύμφωνα με τον οίκο οι Ευρωπαίοι εμφανίζονται πρόθυμοι να συνεχίσουν να εκταμιεύουν τις δόσεις για την Ελλάδα ακόμη και χωρίς τη συμμετοχή του ΔΝΤ, κυρίως γιατί η χώρα κατόρθωσε να ξεπεράσει τον στόχο που έχει τεθεί για το πρωτογενές πλεόνασμα του 2016.

Πάντως ο Fitch σημειώνει χαρακτηριστικά ότι «αν και η Ελλάδα έχει ξεπεράσει τους δημοσιονομικούς στόχους, η μακροοικονομική εικόνα είναι περισσότερο μεικτή», αναφερόμενος κυρίως στις υψηλές οφειλές του Δημοσίου προς τους ιδιώτες.

newmoney.gr