Από την Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλ/νίας Ν.Μ. Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ανακοινώνεται ότι ολοκληρώθηκαν για το έτος 2018-2019 τα προγράμματα Αγωγής Υγείας σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου μας.

Οι αναλυτικοί θεματικοί άξονες, το αντικείμενο, οι σχολικές μονάδες και ο μαθητικές πληθυσμός που συμμετείχε παρατίθενται παρακάτω:

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2018-2019

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Α.: E-BUG – Γνωρίζω κι αντιμετωπίζω τα μικρόβια

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 5

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ :430

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΠΟΛΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Επισκέπτρια Υγείας)

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Δ.:ΑΓΩΓΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:12

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ :225

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΑΛΕΞΑΚΗ ΟΛΓΑ (ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

                                                                             Δ/ΝΤΡΙΑ ΕΣΥ)

                                                 ΛΥΚΟΓΕΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

                                                                       (ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΜ.Β’)

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Β.: ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ :330

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

                                                                               (ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜ.Α’)

                                                     ΧΑΡΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

                                                                                            ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ)

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΣΤ.: ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΗΛΙΚΑ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 5

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ :932

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΒΕΛΛΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

                                                                                         ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ)

                                                        ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ (ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΑ

                                                                                                  ΥΓΕΙΑΣ)