Ανέβηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο site του Δήμου Ξηρομέρου, η απόφαση ίδρυσης καθώς και το καταστατικό της Ενεργειακής Κοινότητας, με την επωνυμία «Ενεργειακή Κοινότητα Ξηρομέρου» και διακριτικό τίτλο στην Ελληνική: «Ενεργειακή Κοινότητα Ξηρομέρου» και στην Αγγλική: «Energy Community Xiromerou».

Η σχετική απόφαση, που πάρθηκε κατόπιν Δημοτικού Συμβουλίου εκ περιφοράς, λόγω παρέλευσης προθεσμίας και κατεπείγοντος, ψηφίστηκε θετικά από 24 δημοτικούς συμβούλους, καταψηφίστηκε από 2 και 1 ήταν απών.

Στους σκοπούς – αντικείμενο της Ενεργειακής Κοινότητας, δεν περιλαμβάνεται η παραγωγή ενέργειας από καύση βιομάζας ή βιορευστά (αναφέρεται ρητά στο αποφασιστικό μέρος), κάτι φυσιολογικό και αναμενόμενο, μιας και η νέα δημοτική αρχή έχει ταχθεί πολύ πρόσφατα κατά της συγκεκριμένης δραστηριότητας, με σαφή σχετική αναφορά στο προεκλογικό της πρόγραμμα, αλλά και με δημόσιες δηλώσεις και πράξεις (συμμετοχή στο συλλαλητήριο Κουβαρά, εναντίον των μονάδων με βιορευστά στις Φυτείες).

Δείτε εδώ την σχετική απόφαση και το καταστατικό της Ενεργειακής Κοινότητας, το οποίο ψηφίστηκε από την συντριπτική πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου Ξηρομέρου.

mytikaspress.blogspot.com