Στις 07 Οκτωβρίου 2018 στην Αθήνα με την συμμετοχή (αλφαβητικά) των παρακάτω πολιτιστικών συλλόγων, οι οποίοι θα ονομάζονται εφεξής & ιδρυτικά μέλη:

1. Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Ανδρέα

2. Πολιτιστικός Σύλλογος Άκρων Λιθοβουνίου

3. Πολιτιστικός Σύλλογος Καζαναϊίκων

4. Πολιτιστικός Σύλλογος Καψοράχης

5. Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσαρίστης

Πραγματοποιήθηκε η ιδρυτική συνάντηση της Ομοσπονδίας Συλλόγων Απανταχού Μακρύνειων Αιτωλοακαρνανίας (Ο.Σ.Α.Μ.Α).

Τα θέματα της ημερησίας διάταξης σύμφωνα με την πρόσκληση ήταν τα παρακάτω:

1. Έγκριση καταστατικού από τα ιδρυτικά μέλη

2. Υποβολή Καταστατικού στο Πρωτοδικείο Αθηνών προς έλεγχο & έγκριση

3. Ορισμός προσωρινής συντονιστικής επιτροπής υπεύθυνη για την διεκπεραίωση όλων των θεμάτων που άπτονται στην ενεργοποίηση και νομιμοποίηση της ομοσπονδίας

Κλείνοντας μεταξύ άλλων στην συνάντηση τονίστηκε πως η προσχώρηση και η παρουσία και άλλων συλλόγων στην ομοσπονδία κρίνεται απαραίτητη διότι στους χαλεπούς καιρούς «η ισχύς εν τη ενώσει» είναι ο μόνος δρόμος να κρατήσουμε την πολιτιστική μας ταυτότητα ακλόνητη.

Καλή αρχή και καλή επιτυχία σε μια προσπάθεια η οποία ξεκίνησε από κοινού πριν από 2 περίπου χρόνια και αναμένεται σύντομα να πάρει σάρκα και οστά.