«Προσωρινές  κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  (μονοδρόμηση) της  ανώνυμης δημοτικής  οδού Φυτειών –  Λιγοβιτσίου έως τη συμβολή της με τη διασταύρωση Τ.Κ. Σκουρτούς. »

 

Ο  ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 

Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
  2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
  4. Την υπ’ αριθμ. 1002/10/19  από 10-8-2015 αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Κατούνας  και αποσκοπούντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των πεζών και των  οχημάτων κατά τον εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ι.Μ. Λιγοβιτσίου την 14 και 15-8-2015

 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ο  Υ  Μ  Ε

 

ΑΡΘΡΟ (1)

 

    Τις παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την Παρασκευή 14/8/2015 και το Σάββατο 15/8/2015  :

Την  μονοδρόμηση της ανώνυμης δημοτικής  οδού « Φυτειών – Ι.Μ.  Λιγοβιτσίου –Διασταύρωση Τ.Κ. Σκουρτού »  με κατεύθυνση από Τ.Κ. Φυτειών προς Ι.Μ. Λιγοβιτσίου και Σκουρτού, Δ. Ξηρομέρου,  κατά τις ώρες  16.00΄   έως   22.00΄  της 14-8-2015 καθώς και κατά τις ώρες  07.00΄  έως  12.00΄ της 15-8-2015, για την εύρυθμη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, κατά τις θρησκευτικές εκδηλώσεις στην Ι.Μ. Λιγοβιτσίου για τον εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

 

     Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Αστυνομικό Τμήμα Κατούνας .

 

ΑΡΘΡΟ (2)

     Τα χρονικά διαστήματα , των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, δύναται να παραταθούν ή να μειωθούν και πέραν των καθορισμένων ωρών, καθώς και να μην εφαρμοσθούν, στα προκαθορισμένα σημεία, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες επιβάλλουν αυτό, κατά την κρίση του Επικεφαλής των μέτρων τροχαίας.

 

ΑΡΘΡΟ (3)

 

   Κατά το  ανωτέρω χρονικό διάστημα να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των πεζών και τροχοφόρων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη προσωρινή οδική σήμανση ή ρυθμιστές τροχονόμοι με μέριμνα του Α.Τ. Κατούνας..

 

ΑΡΘΡΟ (4)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:1.   ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

   Για  ενημέρωση

3. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΟΥΝΑΣ

   Για ενημέρωση – δικές του ενέργειες.

4. ΔΗΜΟ  ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

    Για  ενημέρωση

5. ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

   Για τη  δημοσίευσή της.

6.ΤΟΠΙΚΟΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ –   ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

   Για την ανακοίνωσή της.

7.  ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

  Για  ενημέρωση

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αστυνομικός Διευθυντής