Ευχαριστούμε το κλιμάκιο του Ε.Ο.Δ.Υ. που επισκέφθηκε σήμερα το Κέντρο Υγείας Αιτωλικού στο πλαίσιο ελέγχων για τον κορωνοϊό.

Γιάννης Αναγνωστόπουλος
Διευθυντής – Επιστημονικά Υπεύθυνος
Π.Ε.Δ.Υ. – Κ.Υ. Αιτωλικού