Σημαντικές καθυστερήσεις στην εφαρμογή του ψηφιακού συστήματος για τη διαχείριση των δικαστικών υποθέσεων της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, διαπιστώνει ο βουλευτής και αρμόδιος τομέαρχης της Ν.Δ., Κώστας Καραγκούνης.

Με επίκαιρη ερώτησή του προς τον υπουργό Δικαιοσύνης, Μιχάλη Καλογήρου, ο κ. Καραγκούνης ζητάει να μάθει γιατί ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση του έργου, η ανάδοχος εταιρεία έχει λάβει πάνω από το 90% του απαιτούμενου ποσού.

«Σε αυτό το εμβληματικό έργο για τη λειτουργία της Δικαιοσύνης παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίησή του. Παρ’ όλο που η σχετική σύμβαση προέβλεπε την ολοκλήρωσή του σε 15 μήνες, δηλαδή μέχρι τον 10/2015, ο υπουργός Δικαιοσύνης, τόσο με τις συνεχείς αλλαγές στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου όσο και με το να μην επιδεικνύει την απαιτούμενη έμπρακτη πολιτική στήριξη σε ένα τόσο σημαντικό έργο, που αλλάζει δραστικά προς το καλύτερο συνολικά τον τρόπο λειτουργίας της Δικαιοσύνης, κατάφερε 4,5 χρόνια μετά την υπογραφή της σύμβασης, το έργο να μην έχει ολοκληρωθεί», τονίζει ο βουλευτής της Ν.Δ.

Παράλληλα, κατηγορεί τον υπουργό Δικαιοσύνης ότι ενώ «σύμφωνα με την τελευταία παράταση του έργου ως ημερομηνία λήξης της σύμβασης ορίζεται η 15η Οκτωβρίου 2018», τροποποιεί τους αρχικούς συμβατικούς όρους πληρωμής που αναφέρονταν στην αρχική σύμβαση και στη διακήρυξη του έργου, αποδεχόμενος το αίτημα της αναδόχου για αποπληρωμή του υπόλοιπου συμβατικού τιμήματος.

«Έχει αποπληρωθεί το μεγαλύτερο ποσοστό της συμβατικής αξίας του έργου, χωρίς αυτό να έχει παραληφθεί και να λειτουργεί παραγωγικά. Το συνολικό ποσό βεβαιωμένων απαιτήσεων από την Ανάδοχο Ένωση Εταιριών, φέρεται να ανέρχεται στο ποσό των 9.643.436,47 ευρώ ή σε ποσοστό 92,6% του συνολικού ποσού της σύμβασης», υπογραμμίζει ο κ. Καραγκούνης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ