Κ.Ε.Π.: Απεργία διαρκείας από το Σάββατο

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων στα Κ.Ε.Π. (Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.) προκηρύσσει ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ από το Σάββατο 08/08/2020 με ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ σε συνέχεια καταγγελιών για την τροπολογία που νομιμοποιεί την ανάθεση αλλότριων καθηκόντων με αποφάσεις Δημάρχων σε υπαλλήλους του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (ΔΥΠ) που στελεχώνουν και υποστηρίζουν τη λειτουργία των Κ.Ε.Π.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση προσδιορίζει τη αποχή διαρκείας:

1) Από καθήκοντα «αλλότρια» για όλους τους υπαλλήλους του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) που στελεχώνουν τα Κ.Ε.Π., ήτοι, από καθήκοντα άλλων κλάδων ή συναφή με τον κύριο τίτλο σπουδών.

2) Από καθήκοντα εξυπηρέτησης πολιτών μέσω του Προγράμματος MyKepLive, για όλους τους εργαζόμενους στα Κ.Ε.Π.

3) Από καθήκοντα της διαδικασίας χορήγησης Βεβαίωσης περί Αυτοπρόσωπης Εμφάνισης σε κατέχοντες δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία σε ισχύ, για όλους τους εργαζόμενους στα Κ.Ε.Π.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας αναφέρει:

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ

– Την κατάλυση νομοθετικά, με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 135 του ν.4714/2020 (148Α ), θεμελιώδους πρόνοιας του Θεσμού των Κ.Ε.Π. και του πλαισίου λειτουργίας του, η οποία απαγόρευε να ανατίθενται «αλλότρια» καθήκοντα στους υπαλλήλους των Κ.Ε.Π. του κλάδου Δ.Υ.Π. για την εύρυθμη λειτουργία των Κ.Ε.Π. και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών από αυτά.

– Την παράδοση 700 περίπου Κ.Ε.Π. ανά την επικράτεια στη διάθεση των Δημάρχων.

– Την ουσιαστικά αναγκαστική κατάργηση του κλάδου Δ.Υ.Π. για πλήθος εργαζόμενων στα Κ.Ε.Π.

ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΝΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΑΣ

– Στην αθρόα εισαγωγή χωρίς σχεδιασμό νέων διαδικασιών και προγραμμάτων στα Κ.Ε.Π., τα οποία αντιμετωπίζουν δραματικές ελλείψεις σε προσωπικό.

– Στη διαρκή παραπομπή πολιτών στα Κ.Ε.Π. από άλλες υπηρεσίες που έχουν κλείσει τις πόρτες τους στο κοινό.

ΖΗΤΑΜΕ

– Να καταργηθεί η νέα διάταξη για την ανάθεση αλλότριων καθηκόντων της παρ. 1 του άρθρου 135 του ν.4714/2020 (148Α ), που ουσιαστικά καταργεί τον κλάδο Δ.Υ.Π. των υπαλλήλων που στελεχώνουν τα Κ.Ε.Π. και γράφει μαύρη σελίδα στα χρονικά του Θεσμού των Κ.Ε.Π.

– Να ξεκινήσει διάλογος και διαδικασίες για την υπαγωγή των Κ.Ε.Π. και των υπαλλήλων του κλάδου Δ.Υ.Π. στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης που εποπτεύει την οργάνωση και λειτουργία τους.

– Να ενισχυθούν άμεσα τα Κ.Ε.Π. με νέο μόνιμο ή μη προσωπικό.

– Να δοθούν κίνητρα για την παραμονή των υπαλλήλων του κλάδου Δ.Υ.Π. στα Κ.Ε.Π.

– Να διασφαλιστεί η προστασία προσωπικών δεδομένων με τα κατά νόμο προβλεπόμενα στη λειτουργία του Προγράμματος MyKepLive.

– Να διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά online από τα Κ.Ε.Π. η διαδικασία χορήγησης Βεβαίωσης περί Αυτοπρόσωπης Εμφάνισης σε κατέχοντες δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία εν ισχύ, με άμεση εκτύπωση της Βεβαίωσης.

Οι εργαζόμενοι στα Κ.Ε.Π., στην πλέον καταξιωμένη και επιτυχημένη υπηρεσία του Δημοσίου, είμαστε υποχρεωμένοι να προασπίσουμε με κάθε νόμιμο μέσο το κύρος και την αξιοπιστία του Θεσμού των Κ.Ε.Π. καθώς και το δημόσιο συμφέρον, τα οποία υπηρετούμε από την πρώτη μέρα λειτουργίας των Κ.Ε.Π., διεκδικώντας παράλληλα αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες εργασίας για τους υπαλλήλους και εξυπηρέτησης για τους πολίτες.