Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει βλάβη στον κεντρικό αγωγό που υδρεύει τα Ρέτσινα, Μούσουρα και Ελληνικά με αποτέλεσμα η τροφοδοσία νερού να διακοπεί όταν αδειάσουν οι δεξαμενές. Η Δ.Ε.Υ.Α. Μεσολογγίου υποστηρίζει πως η παροχή θα επανέλθει αύριο αφού πρώτα αποκατασταθεί η βλάβη.