«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για τη διεξαγωγή του 19ου Ημιμαραθωνίου αγώνα δρόμου »ΑΚΤΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ», στον Δήμο Ακτίου Βόνιτσας, την 07/10/2018».

    1. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».
  2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
  3. Το υπ’ αριθ. 1900 από 28/08/2018 έγγραφο του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας.
  4. Την υπ’ αριθ. 6330/18/1986811 από 03/10/2018 αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Ακτίου – Βόνιτσας και,

Αποσκοπούντες στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, στην περιοχή τοπικής αρμοδιότητάς μας, λόγω διεξαγωγής του 19ου Ημιμαραθωνίου αγώνα δρόμου, με την επωνυμία «ΑΚΤΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ», την Κυριακή 07/10/2018 με ώρα εκκίνησης την 09.00΄ ώρα.

    1. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)

    Τις παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, για την 07/10/2018, όπου θα διεξαχθεί ο αναφερόμενος στο θέμα αγώνας:

α)  Την απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων από ώρα 08.30΄ έως 11.00΄ στο τμήμα της Ε.Ο. Πρέβεζας – Αγίου Νικολάου από την 2+000 χ/θ (είσοδο Αερολιμένα Ακτίου) έως την 5+000 χ/θ (σημείο συμβολής της με την ανώνυμη δημοτική οδό τοπικής κοινότητας Αγίου Νικολάου Βόνιτσας), καθώς και στο τμήμα της Ε.Ο. Αμφιλοχίας – Λευκάδας, από την 36+000 χ/θ έως την 48+000 χ/θ, κατά τις ώρες 09.00΄ έως 12.30΄.

β) Τη σταδιακή προσωρινή ακινητοποίηση των κυκλοφορούντων οχημάτων ή την εκτροπή αυτών, μέσω παρακαμπτήριων οδών, εντός του οικισμού Αγίου Νικολάου, από ώρες 08.30΄ έως 11.00΄.  

γ) Την απαγόρευση στάσης – στάθμευσης από ώρα 08.00΄ και κυκλοφορίας των οχημάτων από ώρα 08.30΄, καθ’ όλο το μήκος της παραλιακής οδού της Βόνιτσας, καθώς και στις δημοτικές οδούς Βλυχών, Εθνικού Σταδίου, Ε. Δεληγιώργη και Ελ. Βενιζέλου από το ύψος της συμβολής της με την δημοτική οδό  Ν. Στράτου.

   Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Αστυνομικό Τμήμα Ακτίου – Βόνιτσας.

ΑΡΘΡΟ (2)

Οι προαναφερόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δύναται να μειωθούν ή να παραταθούν και πέραν των καθορισμένων ωρών, καθώς και να μην εφαρμοσθούν, στα προκαθορισμένα σημεία, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες επιβάλλουν αυτό, κατά την κρίση του Επικεφαλής των μέτρων τροχαίας.

ΑΡΘΡΟ (3)

Έναρξη ισχύος της παρούσης την 7/10/2018 από ώρα 08.00΄ έως 13.00΄ ώρα της ιδίας.

   

ΑΡΘΡΟ (4)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», ενώ η Απόφαση είναι ανεξάρτητη από τυχόν απαιτούμενη από άλλες διατάξεις έγκριση άλλης συναρμόδιας αρχής.

  1. Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ

Αστυνομικός Διευθυντής