Συνολικά Αποτελέσματα στo Δήμο: ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – 22 από 78 Εκλογικά Τμήματα

Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Συμμετοχή Άκυρα % Λευκά % Έγκυρα %
11.210 6.975 62,22% 294 4,22% 83 1,19% 6.598 94,59%

 

Συνδυασμός Επικεφαλής Ψήφοι Ποσοστό
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΛΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2.854 43,26%
ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2.751 41,69%
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 613 9,29%
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 265 4,02%
ΦΟΡΟΥΜ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΟΤΣΟΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 115 1,74%