Κατόπιν αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων που ασκήθηκε από την ΔΕΥΑΜ κατά της ΔΕΗ, το Μονομελές Πρωτοδικείο Μεσολογγίου εξέδωσε προσωρινή διάταξη, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στις εγκαταστάσεις των αντλιοστασίων.

Η αναστολή των διακοπών ηλεκτρικού ρεύματος θα ισχύσει έως την συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων που έχει καταθέσει η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μεσολογγίου κατά της ΔΕΗ.