Στα πλαίσια των νέων δεδομένων σχετικά με την εξάπλωση του κορωνοϊού και με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης ο Όμιλος μας ανακοινώνει πως παρ΄όλη την ετοιμασία και την άψογη συνεργασία με τον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, ματαιώνει την Αναπαράσταση Μάχης της Κλείσοβας.