Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τις δημόσιες αρχές να εξομαλύνουν τις υπηρεσίες τροφίμων και τροφοδοσίας.

Οι δημόσιες αρχές της Ευρώπης είναι σημαντικοί καταναλωτές, δαπανώντας 1,8 τρισεκατομμύρια ευρώ ετησίως για την προμήθεια διαφόρων υπηρεσιών. Χρησιμοποιώντας την αγοραστική τους δύναμη για να επιλέξουν φιλικά προς το περιβάλλον αγαθά, υπηρεσίες και έργα, μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή.

Τα νέα κριτήρια της Ε.Ε. για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις που δημοσιεύονται σήμερα επιτρέπουν σε σχολεία, νοσοκομεία, ιδρύματα, επιχειρήσεις και άλλες δημόσιες αρχές να μειώσουν σημαντικά τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις από τα τρόφιμα, τις υπηρεσίες τροφοδοσίας και τις αυτόματες μηχανές πώλησης.

Για παράδειγμα, μπορούν να το κάνουν με: Αύξηση του μεριδίου των βιολογικών προϊόντων Αποφυγή της κατανάλωσης ψαριών και προϊόντων θαλάσσης από εξαντλημένα αποθέματα Προώθηση αυξημένης προσφοράς σε φυτικά μενού Αποφυγή των απορριμμάτων τροφίμων και βελτίωση της συνολικής διαχείρισης των αποβλήτων Αποφυγή αντικειμένων μιας χρήσης Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στις κουζίνες και τις μηχανές πώλησης Μείωση της κατανάλωσης νερού στις κουζίνες.

Σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας είναι να παρασχεθούν στους αγοραστές μια σταθερή δέσμη σαφών και επαληθεύσιμων περιβαλλοντικών κριτηρίων για αγαθά, υπηρεσίες και έργα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών τους.

Η επιλογή μπορεί να είναι μεταξύ δύο επιπέδων φιλοδοξίας: Για να διατηρηθούν τα διοικητικά κόστη χαμηλά και η εφαρμογή απλή, οι αρχές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα βασικά κριτήρια, εστιάζοντας στον κύριο τομέα ή τις περιβαλλοντικές επιδόσεις ενός προϊόντος.

Για να προχωρήσουν περισσότερο στην υποστήριξη των περιβαλλοντικών στόχων και των στόχων για την καινοτομία, οι αρχές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα περιεκτικά κριτήρια, τα οποία λαμβάνουν υπόψη περισσότερες πτυχές ή υψηλότερα επίπεδα περιβαλλοντικών επιδόσεων. Αυτά μπορεί να απαιτούν πρόσθετη επαλήθευση ή ελαφρά αύξηση του κόστους σε σύγκριση με άλλα προϊόντα με την ίδια λειτουργικότητα.

Ιστορικό

Παρόλο που οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις αποτελούν εθελοντικό μέσο, ​​πρέπει να διαδραματίσει βασικό ρόλο στις προσπάθειες της Ε.Ε. να καταστεί μια κυκλική οικονομία πιο αποδοτική από πλευράς πόρων. Μπορεί να συμβάλει στην τόνωση μιας κρίσιμης μάζας ζήτησης για πιο αειφόρα αγαθά, υπηρεσίες και έργα, τα οποία διαφορετικά θα ήταν δύσκολο να εισέλθουν στην αγορά.

Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει, από το 2008, τα κριτήρια της Ε.Ε. για τις ΟΠΠ για τις ομάδες προϊόντων προτεραιότητας, συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων, των υπηρεσιών εστίασης και των μηχανών αυτόματης πώλησης. Τα αναθεωρημένα σήμερα κριτήρια αποτελούν επικαιροποίηση των κριτηρίων για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις του 2008 για τις υπηρεσίες τροφίμων και τροφοδοσίας και επιπλέον περιλαμβάνουν μηχανήματα αυτόματης πώλησης. Η διαδικασία αναθεώρησης διεξήχθη με ευρεία διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους.

e-ea.gr