Απαραίτητο και αναγκαίο, παρότι ακόμα δεν έχουν προσδιορίσει τη στρατηγική που θα ακολουθήσουν, θεωρούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό οι εταιρείες, προκειμένου να εφοδιάσουν τους εργαζόμενους με τις κατάλληλες ψηφιακές δεξιότητες που θα τους οδηγήσουν στον μετασχηματισμό.

Αυτό είναι το πόρισμα που προκύπτει από το δεύτερο μέρος της έρευνας του Τεχνικού Πανεπιστημίου του Μονάχου και της επιχείρησης SAP.

Με τίτλο «Δεξιότητες που οδηγούν στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό», η έρευνα συνέλεξε δεδομένα από 116 διαφορετικές επιχειρήσεις ΙΤ σε 18 χώρες.

Η αρχική έρευνα που διεξήχθη το 2015, έδειξε πως το 53% των συμμετεχόντων ένιωθε πως το προσωπικό της εταιρίας στην οποία εργάζονταν, δεν κατείχε τις απαραίτητες δεξιότητες για έναν επιτυχημένο ψηφιακό μετασχηματισμό.

Το 2017,ο αριθμός αυτός είχε αυξηθεί σε ποσοστό 64%, όπως αναφέρει το σχετικό τηλεγράφημα του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Πιθανές αιτίες μπορεί να είναι η μεγάλη ταχύτητα με την οποία αναπτύσσεται η καινοτομία στο χώρο της τεχνολογίας και η συνεχώς αυξανόμενη γνώση σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Με την πάροδο του χρόνου, τα στελέχη των επιχειρήσεων ανέπτυξαν καλύτερη αίσθηση για τις δεξιότητες που χρειάζονται στην εταιρεία τους, αλλά και ποιες από αυτές είναι διαθέσιμες.

Παρόλο που το 90% των ερωτηθέντων αντιλαμβάνεται ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί πολύ σημαντικό κομμάτι της εν γένει εταιρικής στρατηγικής, σπάνια γίνεται από τις εταιρείες στοχευμένη ανάπτυξη των δεξιοτήτων των υπαλλήλων.

Μόλις το 16% των ερωτηθέντων είχε συμμετάσχει σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή είχε αντιληφθεί μία πρόσληψη, με σκοπό την ενδυνάμωση των απαραίτητων δεξιοτήτων, για να μπορέσει να διαμορφωθεί πλήρως η μετάβαση στο ψηφιακό μέλλον της εταιρείας.

Υπάρχει ομοφωνία ανάμεσα στους εργαζόμενους για τις ψηφιακές δεξιότητες, οι οποίες χρειάζονται.

Για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης της εταιρικής ψηφιοποίησης, οι εταιρείες πρέπει να δουλέψουν μαζί με τους εργαζόμενους, ώστε να τους μεταφέρουν την κατάλληλη γνώση και τις απαραίτητες δεξιότητες που εκείνοι χρειάζονται, για να γίνει η μετάβαση με ομαλό τρόπο.real.gr