Ο Μελισσοκομικός Σύλλογος καλεί τα μέλη του Συλλόγου σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 16 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 6:00 μ.μ. στο Διοικητήριο της Περιφέρειας (Νομαρχία) στοΜεσολόγγι.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Λογοδοσία πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Οικονομικός απολογισμός για το έτος 2018
  3. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις
  4. Μελλοντικές δράσεις
  5. Συνδικαλιστικά θέματα

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων

Νικολάου Δημήτρης

(Πρόεδρος)