Κατόπιν της έλευσης στην Ι.Π. Μεσολογγίου προσφύγων για φιλοξενία, αλιευτικοί συνεταιρισμοί της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού προσφέρουν δωρεάν από την παραγωγή τους, τα αναγκαία ψάρια για την κάλυψη των αναγκών ενός γεύματός τους ανά εβδομάδα.

Η πρώτη παράδοση των ψαριών στον χώρο φιλοξενίας  έγινε το πρωί του Σαββάτου 24/11/2018.

ΟΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗ
ΡΕΜΠΑΚΙΑ