Μήνυση κατέθεσε ο Αντιδήµαρχος και Αναπληρωτής Δηµάρχου, Σπύρος Καρβέλης, εναντίον ενός ατόµου ονοµαστικά και άλλων που δεν κατονοµάζονται, για τις ζηµιές που προκάλεσαν στο αναψυκτήριο.

Η µήνυση αφορά στην παραβίαση των παραθύρων του αναψυκτήριου και την πρόκληση των φθορών από άτοµα που βρήκαν καταφύγιο στο χώρο. Για αρκετό καιρό οι συγκεκριµένοι άνθρωποι, οι οποίοι προφανώς αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήµατα, ζούσαν εκεί, έχοντας µεταφέρει και τα προσωπικά τους αντικείµενα, καθώς και κουβέρτες κ.λπ., για να µπορούν να κοιµούνται τα βράδια…

aixmi-news.gr