Το Πνευµατικό, Κοινωνικό, Αθλητικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου του ∆ήµου Ι.Π Μεσολογγίου – ΕΨΥΠΕΑ Αιτωλοακαρνανίας διοργανώνουν το Σάββατο 6 Μαΐου 2017 στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο Μεσολογγίου από τις 10:00 – 13:00 εκπαιδευτικό σεµινάριο µε θέµα: «Επιθετικότητα, και Σχετιζόµενα Προβλήματα Συµπεριφοράς στο Παιδί Προσχολικής Ηλικίας».

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας που εργάζονται στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς του δήµου Ι.Π. Μεσολογγίου καθώς και στους νηπιαγωγούς της Α-βάθμιας Εκπαίδευσης. Με την λήξη του σεµιναρίου των συµµετεχόντων θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής. Ο αριθμός είναι περιορισµένος και δεν θα υπερβεί τα εξήντα (60) άτοµα. Για την συµµετοχή του σεµιναρίου δεν απαιτείται οικονοµική συνδροµή. Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 26310 22129 (κος Ιωάννης Ροδόπουλος) από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή από 08:00-14:00.