Κατατέθηκε από το Δήμαρχο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου Νίκο Καραπάνο προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η οριστική μελέτη του έργου «Ύδρευση Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου», συνολικού προϋπολογισμού 1.686.400 ευρώ.
Το έργο αφορά την κατασκευή των δικτύων ύδρευσης στο δημοτικό διαμέρισμα του Αγίου Γεωργίου, περιλαμβάνοντας τρεις καταθλιπτικούς αγωγούς από τα υφιστάμενα αντλιοστάσια των υδρευτικών γεωτρήσεων, τα εσωτερικά δίκτυα των οικισμών Αγίου Γεωργίου, Ξηραίϊκων και Κουτσοχερίου καθώς επίσης δεξαμενή ύδρευσης του οικισμού Ξηραίϊκων.
Οι νέοι αγωγοί ύδρευσης θα κατασκευασθούν με σύγχρονα υλικά ενώ θα εφοδιαστούν με τις απαραίτητες συσκευές για την απρόσκοπτη λειτουργία των δικτύων.
Το συνολικό μήκος των καταθλιτπικών αγωγών ανέρχεται σε 7.120 μ. και των αγωγών των εσωτερικών δικτύων σε 13.878 μ.