Ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Νίκος Καραπάνος καλωσορίζει στο συνδυασμό τον κύριο Κοντομήτσο Λάμπρο του Γεωργίου, Αγρότη, από τη Σταμνά.