Γνωρίζοντας τα προβλήματα του τόπου μας και με καθαρή συνείδηση, η μόνη λύση που υπάρχει είναι στο πρόσωπο του Κώστα Λύρου.

Δηλώνω λοιπόν, την υποψηφιότητα μου με τον συνδυασμό ‘’Δημιουργική Ανατροπή’’ του  Υποψήφιου Δημάρχου Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, Κώστα Λύρο.

Μιχάλης Πλαστήρας, Ιδιωτικός Υπάλληλος