Από το Γραφείου του Αντιδημάρχου Σπυρ. Καρβέλη γίνεται γνωστό ότι η πληρωμή των Προνοιακών επιδομάτων Διμήνου ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 για τους δικαιούχους του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, αρχίζει από την ΤΕΤΑΡΤΗ 15/03/2017.