Ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αιτωλικού Γιώργος Γένδουλας απευθυνόμενος προς τους πολίτες εφιστά την προσοχή στην απόθεση εύφλεκτών υλικών (υπολείμματα τζακιών ή σομπών). Η χρήση των κάδων απορριμμάτων είναι απαγορευτική καθώς -εκτός από την καταστροφή τους- υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς.