Στα ελληνοτουρκικά σύνορα έφτασε πλέον το αζερικό φυσικό αέριο με την χρήση των υποδομών του Trans Anatolian Pipeline (TANAP), το οποίο εξορύσσεται από το κοίτασμα Shah Deniz 2 στην Κασπία Θάλασσα από μια διεθνή κοινοπραξία με επικεφαλής τον διεθνή κολοσσό, BP.

Επόμενο βήμα και απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο φυσικού αερίου -για πρώτη φορά- σε ελληνικό έδαφος είναι η ολοκλήρωση της κατασκευής του TAP, ο οποίος θα ολοκληρώσει την όδευση του Νότιου Διαδρόμου προς τις ευρωπαϊκές αγορές μέσω της Ιταλίας, συνεισφέροντας σημαντικά στην ενίσχυση της διαφοροποίησης των πηγών εφοδιασμού σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Είναι άλλωστε ενδεικτικό ότι η μικρή ελληνική αγορά, η οποία το 2018 ανήλθε σε ζήτηση 3 δισ. κ.μ. (εν συγκρίσει με την ιταλική που έφτασε τα 75 δισ. κ.μ.) προμηθεύεται φυσικό αέριο από τη Ρωσία σε ποσοστό που αγγίζει το 65%, με την Αλγερία και την Τουρκία να ακολουθούν με σημαντική απόκλιση.

Ο αγωγός TAP βρίσκεται πλέον σε πολύ προχωρημένο στάδιο κατασκευής, το οποίο σήμερα ξεπερνά το 87,5% ενώ εντός του καλοκαιριού αναμένεται η ολοκλήρωση του ελληνικού τμήματος, μήκους 550 χλμ.

Η στρατηγική σημασία του TAP οφείλεται και στο γεγονός ότι εκτός του ότι θα διανοίξει μια νέα ενεργειακή δίοδο στην ευρωπαϊκή ήπειρο, θα δημιουργήσει ευνοϊκές προϋποθέσεις για την ενίσχυση της ζήτησης και της κατανάλωσης φυσικού αερίου ακριβώς λόγω της αυξημένης διαθεσιμότητας και διέλευσης του αγωγού από νέες περιοχές στις οποίες μπορούν αναπτυχθούν νέα ή να ενισχυθούν τα υφιστάμενα δίκτυα διανομής.

Η αρχική μεταφορική ικανότητα του αγωγού ανέρχεται σε 10 δισ. κ.μ. φυσικού αερίου τον χρόνο με  πρόβλεψη επέκτασής της σε περισσότερα από 20 δισ. κ.μ., με την προσθήκη δύο ακόμη σταθμών συμπίεσης, επιτρέποντας έτσι τη μεταφορά επιπρόσθετων ποσοτήτων ενέργειας από την ευρύτερη περιοχή της Κασπίας για την τροφοδότηση, αρχικά, περίπου 7 εκατ. νοικοκυριών στην Ευρωπαϊκή ήπειρο. Υπενθυμίζεται ότι η εμπορική λειτουργία του αγωγού τοποθετείται το 2020.

Φίλιππος Παναγόπουλος – ypodomes.com