Η  περιοχή κατασκευής της ξύλινης πεζογέφυρας βρίσκεται στο νότιο μέρος του Αμβρακικού κόλπου στη Βόνιτσα και ειδικότερα γειτνιάζει με τη λιμνοθάλασσα «Λιμένι» ή «Μυρτάρι». Τόσο ολόκληρη η περιοχή του Αμβρακικού κόλπου όσο και ειδικότερα η περιοχή παρέμβασης αποτελούν περιοχές ευρύτατα γνωστές σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο για τη διαφορετικότητα των οικοσυστημάτων τους. Η τελευταία μάλιστα ανήκει στις ζώνες του Εθνικού Πάρκου υγροτόπων Αμβρακικού όπως αυτό χαρακτηρίστηκε και οριοθετήθηκε με την με την ΚΥΑ 11998 (ΦΕΚ 123/Δ/21-32008) «Χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων και θαλασσίων περιοχών του Αμβρακικού Κόλπου ως Εθνικού Πάρκου και καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών».

Η λιμνοθάλασσα δε, σύμφωνα με τα διαγράμματα που συνοδεύουν την παραπάνω ΚΥΑ, ανήκει στις ζώνες Α (Περιοχή Προστασίας της Φύσης) και Β (Περιοχή Ειδικών Ρυθμίσεων) ενώ στο άρθρο 4 αυτής αναφέρεται ότι επιτρέπεται η εγκατάσταση και συντήρηση ήπιων δραστηριοτήτων αναψυχής και της υποδομής για την εξυπηρέτησή τους.

Στην περιοχή της χώρας (όπως ονομάζεται η δυτική πλευρά της πόλης κάτω από το ενετικό κάστρο) βρίσκονται τρεις εκκλησίες ιδιαιτέρου αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος, ένα δημοτικό παραδοσιακό καφενείο και σε πολύ κοντινή απόσταση βρίσκεται το τουριστικό αγκυροβόλιο της πόλης. Στην απέναντι πλευρά της Αγ Παρασκευής βρίσκεται η ομώνυμη θαυματουργή εκκλησία με τα ιδιαίτερου αρχαιολογικού και μορφολογικού ενδιαφέροντος τείχη που χρησίμευαν για την προστασία της πόλης κατά την αρχαιότητα, αρκετές πλαζ αλλά και αδόμητες εκτάσεις ξεχωριστού φυσικού και μορφολογικού χαρακτήρα.

 

  • Ορισμός του προβλήματος (problem definition statement)

 

Παρόλο που το απαράμιλλης  φυσικής ομορφιάς αυτό τοπίο της Αγ. Παρασκευής είναι από άποψη τοπογραφίας τόσο κοντά στον πολεοδομικό ιστό της πόλης εντούτοις για να το προσεγγίσει κανείς οδικώς απαιτείται να διανύσει μία διαδρομή 5χλμ. περίπου εκ των οποίων τα 2,4 από αυτά είναι χωματόδρομος .

Εικόνα 2

Υφιστάμενη και προτεινόμενη σύνδεση περιοχών

Οι κοινωνικές εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στην εκκλησία ολοένα και λιγοστεύουν τα τελευταία χρόνια. Οι γραφικότατες παραλίες από τότε που σταμάτησε το ένα και μοναδικό θαλάσσιο μέσο που τις συνέδεε με την πόλη έχουν κυριολεκτικά  εγκαταλειφθεί. Η προσπάθεια ιδιώτη για τη λειτουργία κάμπιγκ κατά το παρελθόν, απέτυχε ενώ εδώ και χρόνια δεν έχει υπάρξει ούτε ίχνος οικοδομικής δραστηριότητας στην περιοχή.

Είναι επομένως προφανής ότι η λειτουργική απομόνωση της περιοχής αποτελεί τον κύριο παράγοντα διαφυγής πολύτιμων οικονομικών πόρων από τον τουρισμό, ως αποτέλεσμα και της ελλιπούς ανάδειξης των αρχαιολογικών και πολιτιστικών μνημείων και της μη επαρκούς προβολής και ανάπτυξης του τουριστικού και ειδικότερα του οικοτουριστικού δυναμικού της περιοχής.

Από την άλλη κατά τις ημέρες που πραγματοποιούνται διάφορα μυστήρια στην εκκλησία αλλά ιδιαίτερα κατά τον εορτασμό τόσο του θαύματος της ΑΓ. Παρασκευής όσο και της ομώνυμης εορτής, πλήθος ανθρώπων συγκεντρώνονται στα διάφορα αλιευτικά πλεούμενα για τη μεταφορά τους στον θρησκευτικό χώρο με προφανείς τους κινδύνους που αυτή η διαδικασία ελλοχεύει.

Όπως προκύπτει η περιοχή εγκαταλείπεται και ταυτόχρονα υποβαθμίζεται εξαιτίας του γεγονότος ότι η πρόσβαση είναι όχι μόνο δυσχερής αλλά και δαπανηρή.

 

 

  • Συνοπτική περιγραφή του περιβάλλοντος που επιθυμούμε.

 

Σε μια δύσκολη χρονικά συγκυρία για τη χώρα όπου ζητούμενο είναι η ανάπτυξη και η έξοδος από την κρίση οποιαδήποτε ευκαιρία ανάπτυξης δεν πρέπει να χάνεται. Η λειτουργική σύνδεση των δύο περιοχών θα δώσει τη δυνατότητα αξιοποίησης της περιοχής μέσα σε ένα γενικό πλαίσιο αειφόρου ανάπτυξης με παρεμβάσεις που θα τονώσουν την τοπική οικονομία και θα συνάδουν με τις ιδιαιτερότητες και τα αναπτυξιακά πλεονεκτήματα της περιοχής. Μιας ανάπτυξης, που θα κατορθώνει να προασπίζει και να εξασφαλίζει την προστασία και διατήρηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του φυσικού περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα θα αξιοποιεί το τοπικό δυναμικό και θα τονώνει την τοπική οικονομία.

Σκοπός είναι να αναδειχτεί το ιδιαίτερο αυτό περιβάλλον αλλά ταυτόχρονα και να προστατευθεί. Η κατασκευή της ξύλινης πεζογέφυρας αποσκοπεί στην συμπλήρωση των υποδομών ανάδειξης των ιδιαίτερων τοπίων του Αμβρακικού βελτιώνοντας και συμπληρώνοντας το δίκτυο μονοπατιών διευκολύνοντας τη διακίνηση των επισκεπτών σε μια περιοχή ιδιαίτερου πολιτιστικού, φυσικού και τουριστικού ενδιαφέροντος. Η υποδομή θα συμβάλει επίσης στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην περιοχή (αλιευτικού και καταδυτικού τουρισμού) και θα δημιουργήσει την επισκεψιμότητα στην περιοχή από τη μία αλλά και την επαναχρησιμοποίησης των εγκαταλελειμμένων πλαζ.

 

 

  • Περιγραφή της λύσης που επιλέχθηκε

 

Η λύση που επιλέχθηκε θεωρούμε ότι αποτελεί την ελάχιστη δυνατή παρέμβαση έτσι ώστε να αναδειχτεί η αξία του χώρου. Αποτελεί μια απλή κατασκευή ξυλοδιαδρόμου – πεζογέφυρας για την απρόσκοπτη πρόσβαση του κοινωνικού συνόλου στην περιοχή της Αγ. Παρασκευής. Η έδραση της πεζογέφυρας θα πραγματοποιηθεί στις ήδη υπάρχουσες προβλήτες που υπάρχουν μειώνοντας περαιτέρω τις όποιες παρεμβάσεις στο φυσικό τοπίο και η θεμελίωση θα γίνει με την έμπηξη ξύλινων πασσάλων διαποτισμένων με κατάλληλες ουσίες για την στεγανοποίησή τους.  

 

Εκτός του ότι καθίσταται πλέον ικανή η άμεση πρόσβαση στην περιοχή και από άτομα με αναπηρία, δεν διακόπτεται ούτε η διέλευση των μικρών αλιευτικών σκαφών που είναι απαραίτητη για την απρόσκοπτη λειτουργία του παρακείμενου υβαριού, αφού σε δύο διαφορετικά σημεία,  όπου υπάρχει το μεγαλύτερο βάθος  θα γίνει υπερυψωμένη κατασκευή με ομαλές κλίσεις για την διέλευση τους.

Επίσης η συγκεκριμένη λύση επιλέχθηκε επίσης προκείμενου να μη δημιουργηθούν προβλήματα στην κυκλοφορία – ανανέωση των νερών της λιμνοθάλασσας με επιπτώσεις υποβάθμισης τόσο στο ίδιο το οικοσύστημα όσο και στις συναφείς με αυτό δραστηριότητες που αναπτύσσονται στην περιοχή (ιχθυοτροφεία), λόγω της θέσης της στο στόμιο της λιμνοθάλασσας.

Η εναλλακτική λύση που θα μπορούσε να εφαρμοστεί εκτός  της προτεινόμενης είναι η κατασκευή πλωτής πεζογέφυρας. Λύση που όμως απορρίπτεται γιατί η κατασκευή της θα σήμαινε την αποκοπή της θαλάσσιας κυκλοφορίας μεταξύ της θάλασσας και του  υβαριού αλλά θα αποτελούσε σοβαρή παρέμβαση στο ευαίσθητο περιβάλλον της περιοχής με επιπτώσεις στην κυκλοφορία και ανανέωση των νερών στο στόμιο της λιμνοθάλασσας.

 

 

  • Κατάλογος απαιτήσεων

 

Η κατασκευή της ξύλινης πεζογέφυρας θα λύσει ένα χρονίζων πρόβλημα των κατοίκων της πόλης και των τουριστών. Το μήκος της περίπου 140μ αποτελεί ταυτόχρονα και το μικρότερο δυνατό μήκος για την κάλυψη της εν λόγω απόστασης.

Το έργο με την κατασκευή του θα είναι άμεσα λειτουργικό και θα είναι αξιοποιήσιμο από το Δήμο. Η λειτουργία της πράξης είναι εξασφαλισμένη αφού το κόστος της είναι μηδενικό μιας και για τη φωτοσήμανση της πεζογέφυρας θα χρησιμοποιηθούν ηλιακά φωτιστικά, ενώ τη συντήρηση της θα την αναλάβει, όπως άλλωστε το σύνολο των έργων υποδομής, ο Δήμος με την υπάρχουσα υποδομή του σε ανθρώπινους πόρους και υλικοτεχνική υποδομή.

 

 

  • Αποτελέσματα σκοπιμότητας:

 

Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των τουριστών. Αειφόρος ανάπτυξη και γενική ανάπτυξη της περιοχής (οικιστική ανάπτυξη, τουριστική, επενδυτική και ανάπτυξη παραγωγικών κλάδων). 

Στο σημείο αυτό είναι θεωρούμε σκόπιμο να αναφέρουμε ότι η κατασκευή της ξύλινης πεζογέφυρας είχε ενταχθεί στο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα για την περιοχή του Αμβρακικού κόλπου με τίτλο «Αειφορική ανάπτυξη στον Αμβρακικό κόλπο «ΑΝΑΣΑ» (ΦΕΚ 1273/Β/6-8-2010) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας το οποίο ακυρώθηκε εξαιτίας των δύσκολων οικονομικών συγκυριών που βρέθηκε η χώρα.

Ως  αποτέλεσμα των παραπάνω το έργο διαθέτει όλες τις μελέτες, αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις και ως εκ τούτου αποτελεί ένα έργο ώριμο για την έναρξη της υλοποίησής του.