Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας ανακοινώνει την ανασυγκρότηση – ανασύνθεση του Διοικητικού της συμβούλιου όπως διαμορφώθηκε μετά το χθεσινό (09-03-2017) Διοικητικό Συμβούλιο, ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΚΩΣΤΑΚΗΣ Αντώνιος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΔΙΩΤΗΣ Νικόλαος
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ : ΛΑΧΑΝΑΣ Θεόδωρος
ΤΑΜΙΑΣ : ΝΤΟΥΠΗΣ Ευάγγελος
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ : ΓΕΩΡΓΑΣ Χαράλαμπος (Χάρης)
ΜΕΛΟΣ : ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ Κων/νος
ΜΕΛΟΣ : ΡΟΥΣΗΣ Δημήτριος
ΜΕΛΟΣ : ΣΑΜΑΝΤΑΣ Φώτιος
ΜΕΛΟΣ : ΧΑΛΙΜΟΥΔΡΑ Αγγελική

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ο Πρόεδρος ο Γεν. Γραμματέας

ΚΩΣΤΑΚΗΣ Αντώνιος ΛΑΧΑΝΑΣ Θεόδωρος