Από τις 22/01/2020 έως τις 23/01/2020 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 458.839,34 €.

Οι πληρωμές αφορούν σε δράσεις όπως η μακροχρόνια παύση γαιών, ομάδες τοπικής δράσης leader, δασώσεις, βιολογική γεωργία κ. ά.

Αναλυτικά το σχετικό αρχείο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εδώ.