Από τις 17/02/2020 έως τις 18/02/2020 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 440.814,08 €.

Οι πληρωμές αφορούν κυρίως σε προγράμματα όπως η βιολογική γεωργία και βιολογική κτηνοτροφία (διατήρηση), οι γενετικοί πόροι, δασώσεις, νέοι αγρότες, Υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και δασοκομίας κ. ά.

Αναλυτικά το σχετικό αρχείο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εδώ.