Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Αγρινίου την 15η Ιανουαρίου 2020 πραγματοποίησε την Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του για το έτος 2020.

Μετά το πέρας των εργασιών της Γ.Σ., προχώρησε όπως ήταν προγραμματισμένο, σε Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ. για την επόμενη τριετία, με χαρακτηριστικό την αθρόα προσέλευση των μελών του.

Μετά την εκλογή των Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών για την ανάδειξή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και  την Εξελεγκτική Επιτροπή συνήλθαν σε ειδική συνεδρίαση συγκρότησης σε σώμα και προέκυψε η κατωτέρω σύνθεσή του.

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: ΤΣΟΥΝΗΣ Δημήτριος
Αντιπρόεδρος: ΠΑΤΛΙΑΣ Γεώργιος
Γεν. Γραμματέας: ΑΥΔΗΣ Χρήστος
Οργανωτικός Γραμματέας: ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΣ Δημήτριος
Ταμίας: ΜΕΡΔΗΣ Κωνσταντίνος
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος
Αναπλ. Εφόρου Δημοσίων Σχέσεων και Υπεύθυνη Θεμάτων Αποστράτων γυναικών: ΠΑΠΠΑ Παναγιώτα

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή 

Πρόεδρος: ΧΑΡΑΤΣΑΡΗΣ Ταξιάρχης
Μέλη: ΝΤΖΑΝΗΣ Βασίλειος και ΣΤΙΓΚΑΣ Ανδρέας