Νοσοκομείο Ι.Π. Μεσολογγίου: Πρόσληψη επικουρικού ιατρού ΩΡΛ για δυο έτη

Από τη Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας – Ν.Μ. Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ανακοινώνεται η πρόσληψη Επικουρικού Ιατρού ειδικότητας ΩΡΛ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για δυο (2) έτη, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητή της 6η Υ.Π.Ε.

Ο Ιατρός θα αναλάβει υπηρεσία στο Νοσοκομείο μας εντός των προσεχών δέκα (10) ημερών.