Από την Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλ/νίας Ν.Μ. Ι.Π. Μεσολογγίου «Χατζηκώατα» ανακοινώνεται ότι μετά από σχετική υπουργική απόφαση εγκρίθηκαν οι παρακάτω πρόσθετες τέσσερις (4) νέες προσλήψεις λοιπού επικουρικού προσωπικού:

• Μια (1) θέση – Τ.Ε. Πληροφορικής

• Μία (1) θέση – Τ.Ε. Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

• Μία (1) θέση Οικονομικού –Λογιστικού με πτυχίο Β’ τάξης.

• Μία (1) θέση – Ειδικότητας Δ.Ε. Διοικητικού – Διοικητικών Γραμματέων

Οι ανωτέρω τις προσεχείς ημέρες θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διοικητή της 6ης ΥΠΕ και με την υπογραφή σύμβασης δύο (2) ετών με το Νοσοκομείο μας θα αναλάβουν υπηρεσία.

Από την Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας
Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου