Νοσοκομείο Μεσολογγίου: 3 προσλήψεις για Δ.Ε. πληρωμάτων ασθενοφόρων

Για δύο έτη για τις ανάγκες του τομέα Ε.Κ.Α.Β. Μεσολογγίου 

Από τη Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας – Ν.Μ. Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ανακοινώνεται ότι μετά από σχετική απόφαση της 6ης Υ.Π.Ε. ,εγκρίθηκε η πρόσληψη τριών (3) ατόμων ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων προκειμένου να  καλύψουν  ανάγκες  του τομέα ΕΚΑΒ Μεσολογγίου για την πανδημία  covid-19.

Η ανάληψη υπηρεσίας, σύμφωνα μα απόφαση του Διοικητή της 6ης Υ.Π.Ε  θα πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων πέντε ημερών.