Από την     Διοίκηση του       Γ.Ν. Αιτωλ/νίας           Ν.Μ. Μεσολογγίου 

«ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»  ανακοινώνεται ότι στα πλαίσια λήψης των αναγκαίων και προβλεπόμενων μέτρων για την αντιμετώπιση του Κορονοϊού εφαρμόζονται τα παρακάτω μέτρα:

 

  • Καθορισμός χώρου με απλή μόνωση και προθάλαμο δίπλα στον χώρο βραχείας νοσηλείας.
  • Εκπαίδευση του προσωπικού στα μέτρα ατομικής προστασίας σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ
  • Ενημέρωση πολιτών και προσωπικού με έντυπο υλικό που έχει αναρτηθεί σε όλους τους χώρους του Νοσοκομείου 
  • Προμήθεια του αναγκαίου και επαρκούς εξοπλισμού σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ
  • Ενεργοποίηση της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων σε καθημερινή βάση .
  • Αυστηρή τήρηση των ωρών επισκεπτηρίου και συγκεκριμένα ΠΡΩΙ 12:00 με 14:00  και απόγευμα 17:00 μέχρι 19:00 παρουσία ενός μόνο συνοδού
  • Ανάκληση κανονικών αδειών του προσωπικού λόγω εκτάκτων αναγκών.

 

Σε κάθε περίπτωση συνιστάται ψυχραιμία και όχι πανικός