Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Αγρινίου, στα πλαίσια ανάδειξης του θεσμού αλλά και της αμφίδρομης  ενημέρωσής  για τα προβλήματα που  αντιμετωπίζουν  οι τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Αγρινίου , απέστειλε έγγραφο προς τους Προέδρους αυτών, προκειμένου να κληθεί σε προγραμματισμένη συνεδρίαση του Συμβουλίου τους καλώντας ταυτόχρονα και κατοίκους των κοινοτήτων τους  για να ενημερωθούν σχετικά με τη λειτουργία του ανεξάρτητου θεσμού του Συμπαραστάτη του Δημότη .