Λόγω συνταξιοδότησης του προέδρου της Ομοσπονδίας Πολύζου Γεωργίου το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε την 16.10.2019 με θέμα την πλήρωση του αξιώματος του προέδρου του και μετά από ψηφοφορία τη θέση κατέλαβε το μέλος του Νικολέτας Βασίλειος.

Για το Δ. Σ.

                      Ο Πρόεδρος                                                                             O Γεν. Γραμματέας

               ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                                               ΤΣΟΎΝΗΣ ΦΊΛΙΠΠΟΣ