937fm
Αρχική » Slider » O Kώστας Ρόκος,για την Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP), την Γενική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία μεταξύ Ε.Ε. και Καναδά (CETA) και την Συμφωνία Εμπορίου και Υπηρεσιών (TISA)
O Kώστας Ρόκος,για την Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP), την Γενική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία μεταξύ Ε.Ε. και Καναδά (CETA) και την Συμφωνία Εμπορίου και Υπηρεσιών (TISA)

O Kώστας Ρόκος,για την Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP), την Γενική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία μεταξύ Ε.Ε. και Καναδά (CETA) και την Συμφωνία Εμπορίου και Υπηρεσιών (TISA)

827f7409-4631-4ba5-9a37-11081e059ded

38e9e308-5a4a-4372-9b89-c84fad5f21b6

 

Μετά από εισήγηση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου κ.Κώστα Ρόκου ψηφίστηκε,κατά τη χθεσινή συνεδρίαση , από την πλειοψηφία του σώματος ,η θέση του Δήμου Αγρινίου

 σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για την Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP), την Γενική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία μεταξύ Ε.Ε. και Καναδά (CETA) και την Συμφωνία Εμπορίου και Υπηρεσιών (TISA).

Ολόκληρο το κείμενο της εισήγησης του κ.Ρόκου,έχει ως εξής:

κύριε Δήμαρχε,

κύριοι Σύμβουλοι,

 

Η αναγκαιότητα προκειμένου να υπάρξει σύναψη μιας εμπορικής και επενδυτικής σχέσης ανάμεσα στις Η.Π.Α. και  την Ε.Ε. έχει καταστεί – προϊόντος του χρόνου – όλο και πιεστικότερη, λόγω της αύξησης του παραγόμενου πλούτου, αλλά και της αύξησης της ανταγωνιστικότητας που αυτή θα επιφέρει στην Ε.Ε. και τις Η.Π.Α., σ’ ένα έντονα παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Οι αγορές των Η.Π.Α. και της Ε.Ε. είναι πλήρως ολοκληρωμένες με περίπου δύο (2) δισεκατομμύρια ευρώ σε αγαθά και υπηρεσίες, να ανταλλάσσονται διμερώς κάθε μέρα, και αντιπροσωπεύουν μαζί  περίπου το ήμισυ του παγκόσμιου Α.Ε.Π. (45%), το ένα τρίτο του παγκόσμιου εμπορίου, το ένα τέταρτο των παγκόσμιων εξαγωγών και σχεδόν το ένα τρίτο των παγκόσμιων εισαγωγών.

Μεγάλο όμως τμήμα του τεράστιου αυτού δυναμικού της διατλαντικής αγοράς, παραμένει ανενεργό και καλεί – εκ των πραγμάτων – για την αξιοποίησή του. Προκύπτει δε αβίαστα ότι το δυναμικό αυτό παραμένει αδρανές, καθώς η ύπαρξη διαφορετικών ρυθμιστικών πλαισίων στις δύο πλευρές του Ατλαντικού δρα ανθιστάμενα στην κατεύθυνση παραγωγής πλούτου, αναδεικνύει όμως ταυτόχρονα και καταδεικνύει, την δυσκολία του εγχειρήματος, καθώς το ρυθμιστικό πλαίσιο  της κάθε περιοχής  (Ε.Ε. και Η.Π.Α. αντίστοιχα) αποτυπώνει  ουσιαστικά την διαφορετική αντίληψη   των κοινωνιών, για τους κανόνες που πρέπει να υπάρχουν, γεγονός που καθιστά την υιοθέτηση ενός κοινού ρυθμιστικού πλαισίου, να αποτελεί ένα πολύ δύσκολο πολιτικό κυρίως και όχι μόνο τεχνοκρατικό, εγχείρημα.

Καθώς τα εκτιμούμενα οικονομικά οφέλη από την σύναψη της Διατλαντικής Συμφωνίας Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP) ανέρχονται (με την πλήρη εφαρμογή της) στο ύψος των εκατόν είκοσι δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο για την Ε.Ε. και περίπου ενενήντα πέντε (95) δισεκατομμύρια για τις Η.Π.Α. , η αύξηση των εξαγωγών της Ε.Ε. εκτιμάται ότι θα είναι της τάξης του 6% , το ΑΕΠ της Ε.Ε. εκτιμάται ότι θα σημειώσει αύξηση της τάξης του 1%, και το μέσο εισόδημα του ευρωπαϊκού νοικοκυριού θα σημειώσει αύξηση της τάξης των 550,00 € ετησίως, αναμένεται ότι η σύναψη της TTIP έχει πλέον λάβει νομοτελειακή υπόσταση.

Για τους λόγους αυτούς τα κράτη μέλη της Ε.Ε. το 2013 εξουσιοδότησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με τις Η.Π.Α. για την Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP) , την Γενική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Καναδά (CETA)  και την συμφωνία Εμπορίου (TISA).

Πλην όμως το κείμενο της διαπραγματευτικής εντολής, ουδέποτε έγινε γνωστό, παρά  μόνο οι βασικοί άξονες που έπρεπε να κινηθεί αυτή (η διαπραγμάτευση) ήτοι : α)  η πρόσβαση στις αγορές , β) η κανονιστική σύγκλιση και γ) οι εμπορικοί κανόνες για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων σε διεθνές εμπόδιο, κυρίως όμως η εν λόγω διαπραγμάτευση έως σήμερα, έχει λάβει χώρα κατά το όλον ή κατά το μάλλον εν κρυπτώ, έξω από κάθε πλαίσιο διαφάνειας , αναγκαίου δημοκρατικού ελέγχου , αλλά και συμμετοχικότητας.

Η τακτική της μη γνωστοποίησης των τεκταινομένων στην διαπραγμάτευση έχει δημιουργήσει σοβαρό έλλειμμα ενημέρωσης, το οποίο αφήνει χώρο σε παρανοήσεις και φυσικά στην καχυποψία. Πρόκειται για τακτική η οποία σαφέστατα δεν συνάδει με τις Ευρωπαϊκές Αξίες, και κυρίως εκείνο το οποίο επιτυγχάνει είναι να καταστήσει επισφαλή την ίδια την επίτευξη του στόχου, είτε δηλαδή την σύναψη συμφωνίας είτε τη βιωσιμότητα αυτής. Ειδικά μετά την διαρροή η οποία προκλήθηκε πρόσφατα από την Greenpeace, στον δημόσιο διάλογο άρχισε να παρεισφρέει όλο και πιο έντονο το στοιχείο της συνωμοσιολογίας, η οποία δρα μηδενιστικά, απομακρύνει την ορθή κρίση και επιτείνει την άρνηση και τον αφορισμό.

Οι συμφωνίες TTIP, CETA και TISA, ως ένα κοινό προς υιοθέτηση ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο θα διέπει την Ε.Ε. τις Η.Π.Α. και τον Καναδά, διαφαίνεται, σύμφωνα με τις διαρροές, ότι καταπατά σημαντικές Ευρωπαϊκές Αξίες, και θέτει προς κατάργηση Ευρωπαϊκά κεκτημένα. Συγκεκριμένα:

  1. Διαφαίνεται η κατάργηση της  αρχής της προφύλαξης. Ουσιαστικά στην Ευρώπη ισχύει ο προληπτικός έλεγχος ενώ στις Η.Π.Α. ο κατασταλτικός, προκειμένου ένα προϊόν να κυκλοφορήσει ή αντίστοιχα να αποσυρθεί από την αγορά.
  2. Διαφαίνεται η κατάργηση  των προϊόντων ΠΟΠ, και προϊόντων με γεωγραφική ένδειξη  π.χ. τυρί φέτα. Πρόκειται για σημείο στο οποίο η πλευρά των Η.Π.Α., σύμφωνα με τις διαρροές, επιδεικνύει ανελαστική στάση.
  3. Διαφαίνεται η θέσπιση ενός παράλληλου δικαστικού συστήματος, όπου θα εκδικάζονται αγωγές εταιρειών προς τα κράτη εφόσον αυτά δεν τηρούν τα προβλεπόμενα των συμφωνιών.
  4. Διαφαίνεται ριζική αλλαγή στο σύστημα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής τομέας) καθώς πλέον οι προδιαγραφές θα καθορίζονται από τις ίδιες τις εταιρείες, το οποίο σε συνδυασμό με την κατάργηση της αρχής της προφύλαξης καθίσταται πρόδηλα επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
  5. Διαφαίνεται κατάργηση ή σε κάθε περίπτωση απομείωση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων καθώς οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου θα μπορούν ή θα είναι αναγκασμένοι να καταδίδουν τις δραστηριότητες των πολιτών στο διαδίκτυο, αν θεωρηθεί ότι με αυτές επέρχεται παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων.
  6. Διαφαίνεται ότι η υιοθέτηση ενός κοινού εργασιακού πλαισίου δικαιωμάτων τόσο στις Η.Π.Α. όσο και την Ε.Ε., θα οδηγήσει σε κατάργηση μέρους των εργασιακών δικαιωμάτων που ισχύουν στην Ε.Ε.

 

Συγκερασομένων όλων των ανωτέρω διαπιστώσεων – είτε θετικών είτε αρνητικών – θεωρώ ότι η έλλειψη διαφάνειας των διαπραγματεύσεων είναι λίαν αρνητικό στοιχείο και το πλέον κομβικό, το οποίο δεν μπορούν να δεχθούν οι Ευρωπαϊκοί Λαοί και δεν θα το δεχθούν. Η τακτική αυτή που παραπέμπει σε μεθόδευση,   πέραν της καταπάτησης τις Ευρωπαϊκής  Αξίας περί συμμετοχικότητας , θα δράσει εν τέλει ανασταλτικά για την επίτευξη αυτής καθαυτής της συμφωνίας. Είναι επίσης  σαφές ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές όπως και οι τοπικές κοινωνίες, θα πρέπει να είναι ενημερωμένες και να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στην πορεία αυτής της διαπραγμάτευσης.

Θεωρώ όμως ταυτόχρονα μεγάλο λάθος να παραβλέπουμε την αναγκαιότητα για σύναψη εμπορικής και επενδυτικής σχέσης ανάμεσα στις Η.Π.Α. και την Ε.Ε., η οποία θα αποτελέσει ιστορική συμφωνία, και η οποία οδηγεί στην οικονομική ανάπτυξη την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και εν τέλει την μείωση της ανεργίας , όταν μάλιστα η παράβλεψη αυτή  είναι αποτέλεσμα  άρνησης, αφορισμού και μιας όλο και διογκούμενης συνωμοσιολογίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση  και η χώρα μας ως μέλος της, σε αυτόν το συμβιβασμό που μοιραία θα επιτευχθεί θα πρέπει να διαφυλάξει βασικά κεκτημένα της που αφορούν τα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα, την προστασία του περιβάλλοντος και την δημόσια υγεία. Ιδιαίτερα η χώρα μας πρέπει να δώσει ιδιαίτερη σημασία στα προϊόντα ΠΟΠ και τα προϊόντα γεωγραφικών ενδείξεων, αλλά και την άρση των εμποδίων για πρόσβαση μας στην αμερικάνικη ναυτιλιακή αγορά.

Θεωρώ τέλος ότι σε κάθε περίπτωση, καθίσταται επιτακτική η εκπλήρωση του αιτήματος περί ύπαρξης μεικτής συμφωνίας, δηλαδή οι συμφωνίες να συζητηθούν και να κυρωθούν από τα Κοινοβούλια  των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Όπως το Σώμα προβεί στην έκδοση του κάτωθι ψηφίσματος:

 

«Το Δ.Σ. του Δήμου Αγρινίου:

– Αναγνωρίζει την αναγκαιότητα για την  σύναψη εμπορικών και επενδυτικών  συμφωνιών (TTIP, CETA, TISA) ανάμεσα στην Ε.Ε. και τις Η.Π.Α., λόγω της οικονομικής ανάπτυξης, της αύξησης της ανταγωνιστικότητας και της μείωσης της ανεργίας , οι οποίες αναμένονται να επέλθουν με τις συμφωνίες αυτές.

– Καταγγέλλει έντονα την έλλειψη διαφάνειας με την οποία πραγματοποιούνται οι διαπραγματεύσεις για την σύναψη των εν λόγω  συμφωνιών (TTIP, CETA, TISA).

– Δηλώνει ότι οι Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές πρέπει να καταστούν ενήμερες του περιεχομένου της διαπραγμάτευσης και να έχουν ουσιαστικό ρόλο σε αυτή.

– Τάσσεται υπέρ της ύπαρξης μικτής συμφωνίας, ήτοι οι συμφωνίες να συζητηθούν και να κυρωθούν από τα κοινοβούλια των Κρατών Μελών της Ε.Ε.

– Υποστηρίζει ότι η Χώρα μας πρέπει να είναι σφόδρα ενάντια και αμετακίνητη, στην κατάργηση των προϊόντων ΠΟΠ και των προϊόντων με γεωγραφικές ενδείξεις.

– Καλεί την Ελληνική Κυβέρνηση, τα κόμματα, τους Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου αλλά και τους Έλληνες Ευρωβουλευτές να δηλώσουν έντονα την αντίθεσή τους στην έλλειψη διαφάνειας κάτω από την οποία πραγματοποιούνται οι εν λόγω διαπραγματεύσεις και να διεκδικήσουν αποτελεσματικά, όπως η συνέχισή τους πραγματοποιηθεί υπό καθεστώς πλήρους διαφάνειας».

 

Το ανωτέρω ψήφισμα να αποσταλεί στον Πρωθυπουργό, τους Αρχηγούς των Κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου και την ΚΕΔΕ.

Ο Εισηγητής

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΡΟΚΟΣ

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου