Από τις 09/08/2019 έως τις 12/08/2019 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 4.374.403,96 €, κυρίως σε βιολογική κτηνοτροφία.

Περισσότερα από 3 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν σε πληρωμές βιολογικής κτηνοτροφίας (μετατροπή και διατήρηση). Πληρωμές επίσης έγιναν σε δράσεις όπως οι γενετικοί πόροι, δασώσεις, απονιτροποίηση, δωρεάν μετατροπή γάλακτος κ.α.

Αναλυτικά το σχετικό αρχείο πληρωμών του Ο.Π.Ε.Κ..Ε.Π.Ε. εδώ.