Από τις 22/05/2020 έως τις 29/05/2020 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 5.254.272,94 €.

O συνολικός αριθμός των δικαιούχων είναι 1.126 και οι πληρωμές αφορούν σε δράσεις και μέτρα του ΠΑΑ, όπως η βιολογική κτηνοτροφία, οι σπάνιες φυλές, δασώσεις, επενδυτικά προγράμματα, μεταφορικά, ελαιουργικοί φορείς κ. ά.

Αναλυτικά το σχετικό αρχείο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εδώ.