Το πρόγραμμα ήταν καινοτόμο καθώς για πρώτη φορά απαιτούνταν η συνεργασία των Δήμων με τους επαγγελματίες της περιοχής για έργα που αποβλέπουν στην λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του εμπορικού τμήματος της πόλης μας.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτούσε αναπλάσεις εμπορικών δρόμων, δημιουργία οδών ήπιας κυκλοφορίας, προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης όπως επίσης αισθητικές παρεμβάσεις όψεων των καταστημάτων, αλλαγή επιγραφών, δημιουργία ενιαίας εμπορικής ταυτότητας και προβολή της περιοχής μέσω internet κλπ.
Στις 15 Μαίου 2019 το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε τις προτάσεις που εγκρίνονται για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Δράσης Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου. Όσον αφορά την Αμφιλοχία η πρόταση υπεβλήθει από το Δήμο Αμφιλοχίας με εταίρο το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας και σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Εμπορικών Σωματείων Ακαρνανίας με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη: 1.752.800,00€.
Ερώτημα προς τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Αμφιλοχίας

1. Εχει υποβάλλει μέχρι σήμερα ο Δήμος Αμφιλοχίας στο ΕΠΑΝΕΚ τεύχος δημοπράτησης για τουλάχιστον ένα υποέργο από αυτά που περιέχονται στην πρόταση που υπεβλήθη στο Υπουργείο. Αν ναι, ποιο;
2. Ποιος είναι ο προγραμματισμός του Δήμου Αμφιλοχίας για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου και ποια τα χρονοδιαγράμματα;

Βαγγέλης Τσούκας

ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος

Δήμου Αμφιλοχίας

https://e-maistros.gr/