Αναλυτικά τα νέα υποχρεωτικά ωράρια λειτουργίας φαρμακείων του Φαρμακευτικού Συλλόγου Τριχωνίδος από 01-06-2020 και έως 31-12-2020, ανά περιοχή ως αναφέρονται παρακάτω:

(καθημερινά εφημερεύουν και διανυκτερεύουν 2 φαρμακεία)

1.Φαρμακεία της Δ.Κ Αγρινίου του Δήμου Αγρινίου

Δευτέρα έως Παρασκευή πρωί 8:00 έως 14:00 Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή απόγευμα 17:30 έως 21:00 Δευτέρα – Τετάρτη απόγευμα κλειστά (καθημερινά εφημερεύει και διανυκτερεύει 1 φαρμακείο)

 

2.Φαρμακεία της Δ.Κ Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Αγρινίου

Δευτέρα έως Παρασκευή πρωί 8:00 έως 14:00 Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή απόγευμα 17:30 έως 21:00 Δευτέρα – Τετάρτη απόγευμα κλειστά

 

3. Φαρμακείο Σιάσος Γεώργιος στην Τ.Κ. Σαργιαδας (Φραγκόσκαλα) του Δήμου Αγρινίου

Χειμερινό ωράριο: Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 έως 15:00 και 17:00 έως 20:30
Θερινό ωράριο: Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 έως 15:00 και 17:30 έως 21:00

 

4.Φαρμακείο Καβαλιέρης Ηλίας στην Τ.Κ. Καμαρούλας του Δήμου Αγρινίου

Χειμερινό (Σεπτέμβριος-Ιούνιος)

Δευτέρα 8:15-14:00

Τρίτη 8:15-14:30 17:15-20:10

Τετάρτη 8:15-14:30

Πέμπτη 8:15-14:30 17:15-20:10

Παρασκευή 8:15-14:30 17:15-20:10

Καλοκαιρινό (Ιούλιος-Αύγουστος):

Δευτέρα 8:15-15:00

Τρίτη 8:15-14:40 17:15-20:45

Τετάρτη 8:15-15:00

Πέμπτη 8:15-14:40 17:15-20:40

Παρασκευή 8:15-15:00

 

5.Φαρμακείο Τριάντης Θεόδωρος στην Τ.Κ. Δοκιμίου του Δήμου Αγρινίου

Χειμερινό ωράριο: Δευτέρα έως Παρασκευή 8:30 έως 13:30 και 17:00 έως 20:30

Θερινό ωράριο: Δευτέρα έως Παρασκευή 8:30 έως 13:30 και 17:30 έως 20:45

 

6.Φαρμακείο Καράτσαλου Μαρίας στην Τ.Κ. Καλυβίων του Δήμου Αγρινίου

Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 έως 14:00 και 17:30 έως 21:00

 

7.Φαρμακείο Θέμελη Νικολάου στην Τ.Κ. Μεγάλης Χώρας του Δήμου Αγρινίου

Χειμερινό ωράριο: Δευτέρα έως Παρασκευή 8:30 έως 14:00 και 17:00 έως 20:30 Τετάρτη απόγευμα κλειστό

Θερινό ωράριο: Δευτέρα έως Παρασκευή 8:30 έως 14:00 και 17:30 έως 21:00 Τετάρτη απόγευμα κλειστό

 

8.Φαρμακείο Κοταντάκη Γερασιμούλας στην Τ.Κ. Νεάπολης του Δήμου Αγρινίου

Χειμερινό ωράριο: Δευτέρα έως Παρασκευή 8:30 έως 14:00 και 17:00 έως 20:30
Θερινό ωράριο: Δευτέρα έως Παρασκευή 8:30 έως 14:00 και 17:30 έως 21:00

 

9.Φαρμακείο Γουργολίτσα Αγλαΐα στην Τ.Κ. Ελαιόφυτου (Τριανταίικα) του Δήμου Αγρινίου

Δευτέρα έως Παρασκευή 8:45 έως 14:00 Δευτέρα-Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή απόγευμα 17:30 έως 21:00
Τετάρτη απόγευμα κλειστά

 

10.Φαρμακείο Κουτσομήτσος Ευάγγελος στην Τ.Κ. Σπολάιτας του Δήμου Αγρινίου

Χειμερινό ωράριο: Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00 έως 14:00 και 17:00 έως 20:30
Θερινό ωράριο: Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00 έως 14:00 και 17:30 έως 21:00

 

11.Φαρμακείο Ραμμόπουλος Βασίλειος στην Τ.Κ. Νέας Αβώρανης του Δήμου Αγρινίου

Χειμερινό ωράριο: Δευτέρα έως Παρασκευή 8:30 έως 13:30 και 17:00 έως 21:00

Θερινό ωράριο: Δευτέρα έως Παρασκευή 8:30 έως 13:30 και 17:30 έως 21:00

 

12.Φαρμακείο Κουβαράς Απόστολος στην Τ.Κ. Αγίας Σοφίας του Δήμου Θέρμου

Χειμερινό ωράριο: Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00 έως 14:00 και 17:00 έως 20:00

Θερινό ωράριο: Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00 έως 14:00 και 17:00 έως 20:30 (καθημερινά εφημερεύει και διανυκτερεύει 1 φαρμακείο

 

13.Φαρμακεία στην Δ.Κ. Θέρμου του Δήμου Θέρμου

Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00 έως 14:00 και 17:00 έως 21:00 (καθημερινά εφημερεύει και διανυκτερεύει 1 φαρμακείο)

 

14.Φαρμακεία στην Δ.Κ. Παναιτωλίου του Δήμου Αγρινίου

Δευτέρα έως Παρασκευή πρωί 8:00 έως 14:00 Απόγευμα εκτός Τετάρτης 17:30 έως 21:00 (καθημερινά εφημερεύει και διανυκτερεύει 1 φαρμακείο)

 

15.Φαρμακεία στην Δ.Κ. Καινουργίου του Δήμου Αγρινίου

Χειμερινο ωράριο: Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00 έως 14:00 Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή απόγευμα 17:00 έως 20:30

Θερινό ωράριο: Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00 έως 14:00 Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή απόγευμα 17:30 έως 21:00

(καθημερινά εφημερεύει και διανυκτερεύει 1 φαρμακείο)

 

16.Φαρμακεία στην Δ.Κ. Παραβόλας του Δήμου Αγρινίου

Χειμερινό ωράριο: Δευτέρα έως Παρασκευή πρωί 8:00 έως 14:00 Δευτέρα- Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή απόγευμα 17:00 έως 20:30

Θερινό ωράριο: Δευτέρα έως Παρασκευή πρωί 8:00 έως 14:00 Δευτέρα- Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή απόγευμα 17:30 έως 21:00