Ανακοινώνουμε ότι την ΠΕΜΠΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 οι Υπηρεσίες της Δ.Ε.Υ.Α.Π. θα λειτουργήσουν μέχρι τις 11:30 π.μ.

ΑΠΟ ΤΗ Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ