«Υπερασπιζόμενος την αρχή ότι η ζωή δεν αλλάζει τον άνθρωπο αλλά ο άνθρωπος αλλάζει την ζωή πορεύθηκα, συγκρούστηκα και διεκδίκησα το δικαίωμα να είμαι αυτός που εγώ ήθελα και όχι εκείνος που οι άλλοι ήθελαν για εμένα. Κοινωνία ίση ή κοινωνία ίσων δεν υπάρχει, δίκαιη όμως κοινωνία είναι βέβαιο ότι μπορεί να υπάρξει. Χωρίς η ιδιαιτερότητα του κάθε ανθρώπου να αποτελεί τροχοπέδη τα κατά καιρούς οικονομικά και κοινωνικά κατεστημένα, του αρνήθηκαν το δικαίωμα πρόσβασης στην γνώση. Η αναπηρία είναι και μία ακόμα κοινωνική κατασκευή, αποτέλεσμα της έλλειψης θεσμών που θα κατοχυρώνουν το δικαίωμα πρόσβασης στην ανατρεπτική δύναμη της γνώσης. Η ίδια η ζωή επιβεβαίωσε αυτή την πραγματικότητα και ανέδειξε ότι η υπόθεση της αναπηρίας είναι μια σχετική υπόθεση που δεν προσθέτει ούτε αφαιρεί κάτι στην προσωπικότητα του ανθρώπου», του Παναγιώτη Κουρουμπλή από την γιορτή για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες στο Ευθύμειο Κέντρο στην Κόρινθο.