Ζωντανή την αναμετάδοση της 3ης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου που ξεκινάει στις 18:00 και της 13ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 19:00.