Παρακολουθείστε σε ζωντανή μετάδοση την 5η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου για το 2019 που διεξάγεται επί της οδού Αναστασιάδη 1, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα ημερήσιας διάταξης.