Το Δημοτικό Συμβούλιο πραγματοποιεί έκτακτη Συνεδρίαση την 23η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30 στην αίθουσα του Σώματος, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,  με το παρακάτω  θέμα:

 

  • Κινητοποίηση εργαζομένων του Δήμου Πατρέων- Έκδοση Ψηφίσματος (σχετικό το από 21/10/2019 έγγραφο: α) Συλλόγου Υπαλλήλων Δήμου Πατρέων, β) Σωματείου Προσωπικού Υπηρεσιών Καθαριότητας Δήμου Πατρέων, γ) Σωματείου Οδηγών- Χειριστών Δήμου Πατρέων και δ) Κλαδικού Σωματείου Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Αχαΐας)

 

 

Ο  Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Παναγιώτης Μελάς

H συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, λόγω των κινητοποιήσεων των εργαζομένων, που βρίσκονται σε εξέλιξη (Δευτέρα 21/10-2019 έως και Πέμπτη 24/10/2019)