Πληρωμή 2,4 εκατ. ευρώ από Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Από τις 03/12/2019 έως τις 06/12/2019 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 2.403.800,34 ευρώ.

Οι πληρωμές αφορούν τις τοπικές ομάδες leader, επενδυτικές δράσεις, βιολογική κτηνοτροφία – διατήρηση, μεταφορικά, γενετικοί πόροι, δωρεάν διανομή γάλακτος κ.ά.

Αναλυτικά το σχετικό αρχείο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εδώ.