Από τις 05/09/2019 έως τις 06/09/2019 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 791.569,67 €.

Οι πληρωμές αφορούν σε προγράμματα όπως οι νέοι αγρότες, μελισσοκομικά, ομάδες τοπικής δράσης leader, επιχειρησιακά προγράμματα φρούτων, γενετικοί πόροι κ. ά. Αναλυτικά το σχετικό αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ.